กันยายน 2559
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 24 กันยายน 2559

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  


องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

ขอเชิญชวนพ่อแม่ พี่น้อง ชาวอำเภอบางน้ำเปรี้ยวทุกท่าน ร่วมถวายพระพรออนไลน์ เนื่องใน โครงการถวายพระพรออนไลน์ ๑๒  สิงหาคม และ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการถวายพระพรออนไลน์ ที่เว็บไซต์

 http://royal.sipa.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศสัมพันธ์ “อดเปรี้ยว ไว้กินหวาน” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นในสถานศึกษา วันที่ 27 -28 ส.ค. 59 
     
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ “ 12 สิงหามหาราชินี ”ประจำปี 2559 วันที่ 12 ส.ค. 59 
     
โครงการทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ “12 สิงหามหาราชินี” วันที่ 11 ส.ค. 59 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (รายที่ 5)...     จำนวนผู้เข้าชม 54 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยสามัคคีธรรม...     จำนวนผู้เข้าชม 48 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสนามเด็กเล๋นให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้งสนามน...     จำนวนผู้เข้าชม 52 ครั้ง
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560...     จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง การพิจารณาผลเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้า...     จำนวนผู้เข้าชม 57 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง การพิจารณาผลเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการขุดลอกค...     จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องการพิจารณาผลเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 60 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง การพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการวางท...     จำนวนผู้เข้าชม 63 ครั้ง
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เ...     จำนวนผู้เข้าชม 72 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรั...     จำนวนผู้เข้าชม 78 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุก โดยวิธีตกลงราคา
   โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยผู้ใหญ่ต๋อง หมู่ที่ 4 โดยวิธีตกลงราคา
   โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยแตงทอง หมู่ที่ 8 โดยวิธีตกลงราคา
   โครงการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 2,000 ถุง โดยวิธีตกลงราคา
   ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7,13,14 ซอยตรงข้ามโรงสีไก่คู่
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 41 รายการ
   ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างป้ายพร้อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พลวงทอง
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายเกาะลอย ซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะขวาง(16 ก.ย. 59)
   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุก โดยวิธีตกลงราคา
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนสายอ่างหิน-เกาะตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559
   ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนสายอ่างหิน-เกาะตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559)
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านแหลม หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559)
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านแหลม หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559)
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลบมาบไผ่
   โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยแตงทอง หมู่ที่ 8 โดยวิธีตกลงราคา
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
...
...
...
...
 
สลด! ลูกเสือ ม.ต้น เข้าฐานโหนสลิงขาด
สลด! ลูกเสือ ม.ต้น เข้าฐานโหนสลิงขาด  


ข่าวเทคโนโลยี
ข่าวเทคโนโลยี  


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา  


 

 


หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 


แผนที่ตำบลโพรงอากาศ
แผนที่ตำบลโพรงอากาศ  


แหล่งที่มา: www.google.com

ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


 
นายไพรัตน์ เชื้อหอม
นายก อบต.โพรงอากาศ

 
นายณฐกร ดอนวิชัย
ปลัด อบต.โพรงอากาศ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.โพรงอากาศ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.160.246.95
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,015,459 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
99 หมู่ที่ 9 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150
Tel : 0-3858-2327 ต่อ 13  Fax : 0-3858-2327
Email : p_arkard@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.